Zakoni i interni akti Centra

Za Vas smo pripremili zakone i podzakonske akte iz domene našeg poslovanja te naše interne akte.
Svi dokumenti su u obliku pdf datoteka te ih možete pregledavati i/ili preuzeti na Vaš uređaj (računalo, tablet, mobitel).

Zakoni i podzakonski aktiInterni akti Centra

   Obavijesti za korisnike

  • 2018 utorak,srijeda i četvrtak u ožujku Centar za socijalnu skrb Varaždin
    nije više nadležan za troškove stanovanja.
    Saznajte više 
Trenutno nema otvorenih natječaja za zapošljavanje. Pregledajte arhivu 
12.03.2018. info o projektu CRVENI KRIŽ :
"NAUČI I PRUŽI POTPORU U LOKALNOJ ZAJEDNICI"
Saznajte više