Pristup informacijama

Sve poslove vezane uz objavljivanje informacija te pristup informacijama obavlja službenik za informiranje.

Službenik za informiranje

Službenik za informiranje u Centru za socijalnu skrb u Varaždinu, Nazorova 22, Varaždin je Vlatka Prstec.

Kontakt podaci:
   Nazorova 22, 42 000 Varaždin
   +385 (42) 303 900
   czss.varazdin@gmail.com (uz naznaku za službenika za informiranje)

Službenik za informiranje:

  • obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija
  • unapređuje način obrade, razvrstavanje, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlast
  • osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.

Pravni okvir:

Godišnji izvještaji:

Zahtjevi službeniku za informiranje

Sve obrasce vezane za pristup informacijama možete naći i preuzeti na službenim stranicama Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske.

   Obavijesti za korisnike

  • 2018 utorak,srijeda i četvrtak u ožujku Centar za socijalnu skrb Varaždin
    nije više nadležan za troškove stanovanja.
    Saznajte više 
Trenutno nema otvorenih natječaja za zapošljavanje. Pregledajte arhivu 
12.03.2018. info o projektu CRVENI KRIŽ :
"NAUČI I PRUŽI POTPORU U LOKALNOJ ZAJEDNICI"
Saznajte više