Organizacija rada

Zakonom o socijalnoj skrbi, a pobliže Statutom Centra uređena su tijela Centra, njihova nadležnost i način odlučivanja te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti.

Ravnateljica

V.d. ravnatelj je Jasenka Frančec, dipl.soc.radnik
Ravnateljica Centra predstavlja i zastupa Centar. Ovlasti ravnateljice Centra utvrđene su zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Centra.

Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća Centra su:

 • Josipa Crnoja Bartolić, dipl.soc.radnica - predsjednica
 • Sanja Žderić Polutnik, dipl.soc.radnica - zamjenik predsjednice
 • Marijana Dumančić, dipl.soc.radnica - član
 • Kruno Šenbaum, mag.iur. - član
 • Ksenija Herceg- Ribić, dipl.soc.radnica - član

Upravno vijeće Centra donosi Poslovnik o radu   kojim se uređuje način rada Upravnog vijeća.


Datum Sjednica Dokumenti
21.01.2021. III. sjednica Zapisnik
23.12.2020. II. sjednica Zapisnik
09.10.2020. I. konstituirajuća sjednica Zapisnik
01.06.2020. XXIII. sjednica Zapisnik
15.04.2020. XXI. sjednica Zapisnik
03.03.2020. XX. sjednica Zapisnik
30.12.2019. XVII. sjednica Poziv
02.12.2019. XVI. sjednica Poziv
   
10.07.2019. XV. sjednica Poziv
    Zapisnik
31.01.2019. XIV. sjednica Poziv
    Zapisnik
24.12.2018. XIII. sjednica Poziv
    Zapisnik
18.09.2018. XII. sjednica Poziv
04.07.2018. XI. sjednica Poziv
    Zapisnik
27.03.2018. X. sjednica Poziv
    Zapisnik
30.01.2018. IX. sjednica Poziv
    Zapisnik
28.12.2017. VIII. sjednica Poziv
    Zapisnik
09.03.2017. VII. sjednica Poziv
    Zapisnik
30.01.2017. VI. sjednica Poziv
    Zapisnik
29.12.2016. V. sjednica Poziv
    Zapisnik
12.09.2016. IV. sjednica Poziv
    Zapisnik
22.08.2016. III. sjednica Poziv
    Zapisnik
01.08.2016. II. sjednica Poziv
    Zapisnik
21.07.2016. I. sjednica Poziv
    Zapisnik

Stručno vijeće

Stručno vijeće Centra čine svi stručni radnici Centra.

Stručno vijeće Centra donosi Poslovnik o radu   kojim se uređuje način rada Stručnog vijeća.

Stručno vijeće Centra raspravlja i ravnateljici daje mišljenje i prijedloge o:

 • stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom i drugim propisima,
 • ustroju Centra i podružnice,
 • najsloženijim stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i drugih djelatnosti Centra,
 • godišnjem planu i programu rada Centra,
 • stručnim pitanjima u stručnom radu Centra,
 • potrebi stručnog usavršavanja i
 • drugim pitanjima utvrđenim Statutom Centra.

   Obavijesti za korisnike

 • 2018 utorak,srijeda i četvrtak u ožujku Centar za socijalnu skrb Varaždin
  nije više nadležan za troškove stanovanja.
  Saznajte više 
Trenutno nema otvorenih natječaja za zapošljavanje. Pregledajte arhivu 
12.03.2018. info o projektu CRVENI KRIŽ :
"NAUČI I PRUŽI POTPORU U LOKALNOJ ZAJEDNICI"
Saznajte više