Kontakt

Pišite nam! Posjetite nas! Nazovite nas! U imeniku djelatnika Centra pronađite telefonski broj osobe koju želite kontaktirati.

Obrazac za kontaktImenik djelatnika Centra

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VARAŽDIN

   Varaždin, Ulica Vladimira Nazora 22

CENTRALA

TEL. BROJ : 303-900    

PRIJEMNI URED

Rad sa strankama:
   od ponedjeljka do petka
   od 08 do 13 sati

Dijana Posavec, mag.soc.rada   629-393

RAČUNOVODSTVO

Snježana Keček, mag.oec. voditeljica 303-916
Valentina Herceg, struč.spec.oec. blagajnik 331-963
Tatjana Horvat blagajnik 629-325

URUDŽBENI ZAPISNIK - PISARNICA

Jasna Radošević administrativni referent 629-434
Anita Šavorić administrativni referent 490-163

ARHIVA

Karmen Radovan   331-590

OPĆI I KADROVSKI POSLOVI

Vlatka Prstec, dipl.iur.   629-323

ODJEL ZA ODRASLE

Lidija Perši, mag.soc.rada voditeljica 629-396

Stručna cjelina - Zaštita starijih nemoćnih i dr. odraslih osoba

Snježana Tomašković, mag.soc.rada   303-913
Renata Šilec, dipl.soc. radnica   303-914
Biljana Prica, dipl.soc.radnica   303-903
Ljiljana Huten, dipl.soc.radnica   629-397
Diana Ljubek, mag.act.soc.   303-908
Nataša Brkić, mag.soc.rada   629-391
Maja Zimić Kovšca, dipl.soc. radnica   629-235
Marija Bunić, dipl.soc.radnica   303-912
Monika Ocvirek, mag. soc.rada 629-324
Suzana Njegovec, mag.iur. 490-161
Karolina Ovčar, dipl.soc.radnica   629-236

Stručna cjelina - Skrbništvo

Katarina Kovačić, mag.soc.rada   303-905
Kristina Balentović, mag.iur.   490-162
Snježana Kauzler, dipl.pravnica   303-902
Valentina Vinković, mag.soc.rada   303-911

ODJEL ZA DJECU, MLADE I OBITELJ

Antonija Canjuga, dipl.soc.radnica voditeljica 303-906

Stručna cjelina za obiteljsko pravnu zaštitu

Morana Krpan, mag. iur   303-909
Mirna Plavec, dipl. soc. radnica   303-907
Tihana Šipek, mag.soc.rada   629-322
Karolina Horvat, mag.psiholog   629-392
Tanja Veršić, mag.soc.radnica   303-910
Draženka Mom, prof.psiholog   629-321
Nives Vidaček, mag.iur   629-398
Teodor Sabolić, mag. soc. pol.   490-160
Danka Marić Paravinja, dipl.psiholog   629-320
Ksenija Herceg-Ribić, dipl.soc. radnica   629-390

Stručna cjelina udomiteljstvo

Ivanka Dugan, mag.soc.rada   303-918
Nelica Ivezić, dipl. psiholog   629-394

Stručna cjelina zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju

Jadranka Brezovec Čačko, dipl. soc. radnica   629-237
Marijana Rodin, dipl.defektolog, soc. pedagog   490-164
Karmen Bogdanović, dipl.soc. pedagog   629-395

PODRUŽNICA OBITELJSKI CENTAR

   Varaždin, J. Merlića 1a

Radno vrijeme podružnice:
   od ponedjeljka do petka
   od 07 do 15 sati
   te srijedom do 19 sati

Siniša Česi, mag.soc. ped.univ.spec.soc.rada predstojnik podružnice 629-437
Jasenka Požega, mag.act.soc.   629-435
Jasenka Barković, prof. psiholog   629-436
Sandra Žerjav, prof. logoped   303-075

   Obavijesti za korisnike

  • 2018 utorak,srijeda i četvrtak u ožujku Centar za socijalnu skrb Varaždin
    nije više nadležan za troškove stanovanja.
    Saznajte više 
Trenutno nema otvorenih natječaja za zapošljavanje. Pregledajte arhivu 
12.03.2018. info o projektu CRVENI KRIŽ :
"NAUČI I PRUŽI POTPORU U LOKALNOJ ZAJEDNICI"
Saznajte više